firma

„Ubezpieczenie YACHT-POOL” powstało w 1976 roku. Naszym celem jest znalezienie najlepszych warunków ubezpieczenia w obszarze relaksowego uprawiania jachtingu, dla dobra naszych klientów.

W tym przypadku jest obojętne, czy chodzi o żeglugę na wodach wewnętrznych, czy też o rejs dookoła świata. Obojętne jest też, czy chodzi o małą jednostkę, czy o super jacht z zawodową załogą.

Dla skutecznego świadczenia usług potrzebny jest szeroki zakres „know-how” wytwórni jachtów, znajomość załogi, prawa morskiego i ubezpieczeniowego. Wysoko wykwalifikowani (w powyższych dziedzinach) nasi współpracownicy stanowią o sile „YACHT-POOL`u”.

„YACHT-POOL” – rozumiemy przez to związek interesów naszych ubezpieczonych, którzy mogą być zarówno właścicielem jachtu, albo skipperem, albo mogą też jacht czarterować.

Ten pomysł zrodził się z przekonania, że w przypadku sytuacji konfliktowej  j e d n o s t k a stoi bezradna wobec towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki wielu tysiącom właścicieli jachtów i skipperów, (z całej Europy) którzy związali się z Yacht Pool`em, również j e d n o s t k a  nabiera ciężaru gatunkowego mogąc wykorzystać fachowe wsparcie przy właściwym wyborze zakresu ubezpieczenia i przy regulacji szkód.

Szkody  w zasady ustalane są przez neutralnych rzeczoznawców, których  r ó w n i e ż akceptuje „YACHT-POOL”, a nie tylko współpracownicy firm ubezpieczeniowych.

Logika tej koncepcji, nasze zaangażowanie i pozytywne doświadczenia naszych klientów uczyniły z nas to czym jesteśmy: jednym z wiodących ubezpieczycieli jachtów i skipperów.

Znane koncerny ubezpieczeniowe, które są w stanie przejąć ryzyko na podstawie warunków i opłat  „YACHT-POOL`u od lat są naszymi partnerami.

Ucieszy nas, jeżeli Wy sami przekonacie się co do zalet „YACHT-POOL`u”.

Ządajcie dalszych informacji, albo też od razu konkretnej niezobowiązującej oferty zgodnej z Waszymi osobistymi życzeniami.

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl