UBEZPIECZENIE DLA ZAWODOWEGO SKIPPERA

Bezpośrednio do formularza ubezpieczeniowego (lista cen)

„YACHT-POOL“ w 1986 roku zaprojektował ubezpieczenie, które w szczególny sposób chroni skipperów wyczarterowanych jednostek. I chodzi tu nie tylko o tzw. bagatelne szkody, jak dla przykładu szkody wynikłe z niezapłacenia kaucji, ale przede wszystkim o szkody wynikłe z oczywistego zaniedbania, które często w sposób nie do przewidzenia, tym nie mniej bezwzględny mogą zaważyć na przyszłości skippera.

I właśnie dlatego ochrona ubezpieczeniowa skippera, jeśli chodzi o ochronę od odpowiedzialności cywilnej jest nie do obejścia.

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl