UBEZPIECZENIE SKIPPERA OD WYPADKÓW

Dlaczego ? 

- ponieważ Państwo bez względu na własną, albo cudzą winę, zgodnie z warunkami” YACHT POOL”muszą pokryć bieżące koszta wypadku, bądź inwalidztwa.

- ponieważ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie działa, kiedy nie ma winnego

- ponieważ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie działa, kiedy sam winny jest

  poszkodowany, albo też chodzi o członka rodziny winnego

- ponieważ wypadki mogą kosztować majątek jeżeli zainteresowani nie mogą w pełni wykorzystać cudzoziemskiego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- ponieważ w przypadku inwalidztwa następstwa finansowe mogą stanowić zagrożenie dla egzystencji płatnika

- ponieważ zwyczajowe ubezpieczenia od wypadu w przypadku niebezpiecznych sportów (do których należy żeglowanie na wysokiej fali) pod określonymi warunkami – nie działają

- ponieważ zwyczajowe ubezpieczenia od wypadku tylko wówczas pokrywają szkodę, kiedy  rzeczywiście  wydarzy się wypadek

- ponieważ dla zwyczajowych ubezpieczeń od wypadku przypisane prawem koszta akcji  ratunkowej (mieszczące się w granicach niewielu  tysięcy Euro) dla żeglarzy mórz są za niskie

Państwo są w stanie pokryć zgodnie z Ogólnymi Warunkami ubezpieczenia od wypadku i „Specjalnymi warunkami YACHT POOL” koszta wszystkich osobowych szkód powypadkowych. którym mogą ulec ubezpieczeni w podróży jachtem.

Ważna wskazówka

Państwo płacą równiwż wówczas kiedy żadna osoba nie została poszkodowana, ale jacht znalazł się w sytuacji krytycznej i wezwaliście na ratunek, by uniknąć wypadku. Koszta ratunkowe z tego powodu w zależności od sumy ubezpieczenia będą sięgały do wysokości 60.000 euro- także wówczas, kiedy żadna z osób nie odniesie obrażeń (w odróżnieniu od zwyczajowych ubezpieczeń od wypadku).

To często bywa lekceważone.

Tylko ten który wie, że godzina lotu ratunkowego śmigłowca kosztuje do 16.000 euro i że koszta ratunkowe zwyczajowych ubezpieczeń od wypadku (w granicach niewielu tysięcy euro) nie wystarczą do zapłaty albo wogóle nie będą opłacone(w przypadku kiedy nie stwierdzono wypadku, albo też wszystkie osoby będą szczęśliwie uratowane) wie gdzie się ubezpieczyć.

Ale my płacimy – również i w tym przypadku

Nasze ubezpieczenie od wypadku dla skippera jest ważne na cały świat.

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl