Ryzyko konfiskaty/ Pożyczka kaucyjna

Przy wystąpieniu rzeczywistego, albo tylko przypuszczalnego czynu karnego, władze magą zakuć jednostkę w łańcuchy.

Jednak nasza kaucja (za czyny karne) siągająca do 52.000 euro może spowodować oszczędzenie jachtowi tego typu środków.

Zatrzymanie jednostki może mieć dla zainteresowanego bardzo poważne konsekwencje finansowe, ponieważ nie można jej więcej wyczarterować.

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl