UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW ODSTĄPIENIA OD CZARTERU

Dlaczego?

  • Ponieważ skipper czarterowego rejsu z powodu własnej choroby, albo choroby członka rodziny nie może wejść na pokład i dlatego rejs się nie odbędzie – zarówno skipper jak mi załoga muszą ponieść odpowiednie koszty

  • Jeżeli członek załogi  czarterowego rejsu z powodu własnej choroby, albo choroby członka rodziny nie może wejść na pokład  - każdy członek załogi musi ponieść swą część kosztów.

  • Ponieważ jeżeli zabraknie skippera i nie znajdzie się ktoś, kto może go zastąpić i dlatego też rejs  musi się zakończyć przed czasem – co powoduje powstanie kosztów z powodu niewykorzystanej części czarteru, w przypadku, kiedy dalsze czarterowanie nie wchodzi w rachubę.

  • Ponieważ jeżeli rezerwacja opiewa na dwie osoby, z których jedna odpada, to i druga może to samo uczynić.

  • Pokryte są koszta czarteru i przelotu samolotem ( tak, jak to podano  we wniosku)

 

Ważne

W/g  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Skutków Rezygnacji – w przypadku choroby, bądź śmierci osoby starszej niż 75 lat, pokrycie szkód jest wykluczone.

Wielu naszych krewnych tę granicę wieku ma szczęśliwie poza sobą.

„YACHT POOL” zarówno to ograniczenie, jak i inne – wyklucza.

Mała różnica, a jakie oddziaływanie

Udział własny wynosi 20% każdych kosztów odszkodowania

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl