UBEZPIECZENIE CZARTERU OD NASTĘPSTW USZKODZEŃ

Dlaczego?

Dlatego,że istnieje niebezpieczeństwo, że sam zaineresowany może spowodować szkody na wyczarterowanej jednostce, z powodu czego jednostka ta nie może być dalej czarterowana i dlatego, że zainteresowany na mocy prawa i na podstawie umowy czarteru w przypadku wypadnięcia ze służby jednostki ponosi odpowiedzialność za roszczenia zwrotne.

Nasze ubezpieczenie od następstw szkód (czarter) pokrywa roszczenia zwrotne i tak:

Przy wypadnięciu jednostki, od 4 dnia –  do 13.000 euro.

I właśnie dlatego zainteresowani mogą czarterować gdzie chcą, jak często chcą, jaką jednostkę i na jak długo chcą – jak świat długi i szeroki.

WZKAZOWKA

Istnieją konkurencyjne propozycje ubezpieczeniowe,które łączą ubezpieczenie od następstw odpowiedzialności cywilnej z ubezpieczeniem od następstw szkód. Takie rozwiązanie traktujemy jako warunkowe. A to dlatego, że na podstawie Ogólnego Ubezpieczenia Od Odpowiedzialności Cywilnej (AHB) koszta następstw szkód będą tylko wówczas wypłacone, jeżeli zaineresowany na podstawie prawa krajowego jest do tego zobowiązany.

A ponieważ dla firm czarterowych jest to o wiele za mało, w ramach AGB umowy czarterowej zostało uzgodnione,że wynajmujący, który spowodował straty będące następstwem szkód musi je wyrównać ( tu, w umowie, prawne reguły zostały zastąpione odpowiednim porozumieniem).

Jednak prywatne porozumienia nie są honorowane przez AHB.

To znaczy: w naszych warunkach ubezpieczeniowych

- pokryte są koszta następstw szkód

- na podstawie prawnej odpowiedzialności i porozumienia zawartego w umowie.

Mała różnica, a jakie oddziaływanie.

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl